top of page

FTC wymagane ujawnienie podmiotu stowarzyszonego dla SearchMarquette.NET

SearchMarquette.NET jest uczestnikiem programu Amazon Services LLC Associates, programu reklam afiliacyjnych, którego celem jest zapewnienie witrynom środków do zarabiania opłat reklamowych poprzez reklamy i linki do Amazon.com. Amazon, logo Amazon, AmazonSupply i logo AmazonSupply są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych.

 

Ujawnienie wymagane przez FTC

Zobowiązaliśmy się dołożyć wszelkich starań, aby przestrzegać nowych wytycznych FTC oraz przepisów dotyczących recenzji produktów i opinii klientów. Dlatego uważamy za konieczne wypowiedzenie się następujących stwierdzeń.

Zamiarem i celem tej witryny jest dostarczenie konsumentom odpowiednich informacji i dodatkowych zasobów, które pomogą im w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych.

Informujemy, że ta strona może generować prowizję od zewnętrznych sprzedawców detalicznych przy sprzedaży produktów i/lub usług.

Referencje

Każde referencje cytowane na tej stronie zostały dostarczone przez osoby z własnej woli oraz przez tych, którzy wypróbowali usługę i/lub produkt i przedstawili swoje prawdziwe i uczciwe opinie. Te świadectwa nie były proszone, a dostawcy tych świadectw nic nie zyskują, ponieważ nigdy nie byli wynagradzani w przeszłości, nie są wynagradzani w teraźniejszości ani nigdy nie będą wynagradzani w przyszłości.

Dodatkowe referencje

W niektórych przypadkach możemy zamieszczać dodatkowe referencje, które zostały wygenerowane i wykorzystane za zgodą wiodących sprzedawców internetowych, takich jak Amazon.com, eBay i/lub inne.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności informuje, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe zebrane na tej stronie. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności przed skorzystaniem z witryny lub przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych. Korzystając z serwisu akceptujesz praktyki opisane w niniejszej polityce prywatności.

Praktyki te mogą ulec zmianie, ale wszelkie zmiany zostaną opublikowane, a zmiany będą miały zastosowanie wyłącznie do działań i informacji w przyszłości, a nie z mocą wsteczną. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę, aby upewnić się, że rozumiesz, w jaki sposób zostaną wykorzystane wszelkie podane przez Ciebie dane osobowe.

Zanotuj  Zasady ochrony prywatności określone w niniejszej polityce prywatności dotyczą wyłącznie tej witryny. Jeśli łączysz się z innymi witrynami internetowymi, zapoznaj się z polityką prywatności zamieszczoną na tych witrynach.

 

Kolekcja informacji

Zbieramy dane osobowe, takie jak imiona i nazwiska, adresy pocztowe, adresy e-mail itp., które są dobrowolnie przesyłane przez naszych odwiedzających. Podane przez Ciebie informacje są wykorzystywane w celu spełnienia Twojej konkretnej prośby, chyba że wyrazisz zgodę na wykorzystanie ich w inny sposób, na przykład w celu dodania Cię do jednej z naszych list mailingowych.

Technologia plików cookie/śledzenia

Witryna może wykorzystywać pliki cookie i technologię śledzenia w zależności od oferowanych funkcji. Pliki cookie i technologia śledzenia są przydatne do zbierania informacji, takich jak typ przeglądarki i system operacyjny, śledzenie liczby odwiedzających Witrynę i zrozumienie, w jaki sposób odwiedzający korzystają z Witryny. Pliki cookie mogą również pomóc w dostosowaniu Witryny do potrzeb odwiedzających. Dane osobowe nie mogą być gromadzone za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia; jeśli jednak wcześniej podałeś informacje umożliwiające identyfikację, pliki cookie mogą być powiązane z takimi informacjami. Zbiorcze pliki cookie i informacje o śledzeniu mogą być udostępniane stronom trzecim.

Dystrybucja informacji

Możemy udostępniać informacje agencjom rządowym lub innym firmom pomagającym nam w zapobieganiu oszustwom lub dochodzeniu. Możemy to zrobić, gdy: (1) jest to dozwolone lub wymagane przez prawo; alternatywnie, (2) próby ochrony lub zapobiegania faktycznym lub potencjalnym oszustwom lub nieautoryzowanym transakcjom; alternatywnie, (3) dochodzenie w sprawie oszustwa, które już miało miejsce. Informacje te nie są przekazywane tym firmom w celach marketingowych.

Zaangażowanie w bezpieczeństwo danych

Twoje dane osobowe są bezpieczne. Dostęp do tych informacji mają wyłącznie upoważnieni pracownicy, agenci i kontrahenci (którzy zgodzili się zachować bezpieczeństwo i poufność informacji). Wszystkie e-maile i biuletyny z tej strony umożliwiają rezygnację z dalszych wysyłek.

Informacje kontaktowe dotyczące prywatności

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub komentarze dotyczące naszej polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem strony kontaktowej.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce. Wszelkie zmiany w tej polityce zostaną opublikowane.

bottom of page