top of page

Regulamin SearchMarquette.NET

Niniejsza Umowa z Warunkami („Umowa”) reguluje dostęp i korzystanie z usług, witryn internetowych i aplikacji oferowanych przez SearchMarquette.NET („SearchMQT”, „my” lub „nas”). 


---
Ta usługa internetowa jest czymś więcej niż tylko blogiem;  to WIĘCEJ niż kolejny post w mediach społecznościowych... to hiperlokalna przedsiębiorczość małych firm w pracy. Prezentowanie oryginalnych treści od lokalnych redaktorów i wydawców. Treść NASZEJ witryny będzie w większości przedstawiać unikalne doświadczenia, rekomendacje, recenzje i skierowania w obrębie Marquette County. 


Misją jest zwiększenie ruchu w witrynie LOKALNEJ, zaangażowania i monetyzacji pomiędzy lokalnymi podmiotami w celu zbudowania niesamowitej sieci zasobów i partnerów, prezentowanej w usługach SearchMQT. Tak skomplikowane, jak to tylko możliwe, chcemy pomóc Ci uprościć i wprowadzić innowacje w Twoim życiu. Treści generowane przez użytkowników nie tylko przynoszą korzyści lokalnej gospodarce online, ale mogą być łatwe, zabawne, kreatywne i satysfakcjonujące. Twoja cyfrowa strona główna Marquette, Mi jest kuratorem i dla mieszkańców takich jak Ty. Marquette's Home, aby gromadzić i utrzymywać razem inspirowanych ludzi w coraz odległym świecie. (Czytaj więcej tutaj)
---


Warunki określone w niniejszej Umowie regulują Twoje wizyty i korzystanie z usług internetowych i/lub mobilnych, witryny internetowej i oprogramowania dostarczanego przez lub w imieniu SearchMarquette, w tym między innymi searchmarquette.com, searchmarquette.info, searchmarquette.org , searchmqt.com, marquetteaily.com (łącznie „Usługa”). Uzyskując dostęp do Usługi i korzystając z niej, oznaczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na związanie się niniejszą Umową Warunków Użytkowania oraz gromadzeniem i wykorzystywaniem Twoich informacji zgodnie z Polityką PRYWATNOŚCI SearchMarquette, niezależnie od tego, czy jesteś zarejestrowany użytkownik naszego Serwisu. Niniejsza Umowa dotyczy wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi („Użytkownicy”).

NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA OBOWIĄZKOWY ARBITRAŻ INDYWIDUALNY I POSTANOWIENIE O ZRZECZENIU SIĘ ROZSTRZYGNIĘCIA POZWU ZBIOROWEGO/JURÓW, KTÓRE WYMAGA WYKORZYSTANIA ARBITRAŻU NA PODSTAWIE INDYWIDUALNEJ W CELU ROZSTRZYGANIA SPORÓW, A NIE ROZPRAW ZESPOŁOWYCH LUB POZW ZBIOROWYCH, A TAKŻE OGRANICZA MOŻLIWOŚCI ŚRODKÓW ZARADCZYCH UŻYTKOWNIKA SPIERAĆ SIĘ.

SearchMarquette może, według własnego uznania, od czasu do czasu modyfikować lub aktualizować niniejszą Umowę, dlatego należy okresowo przeglądać tę stronę. Gdy zmienimy Umowę w istotny sposób, zaktualizujemy datę „ostatniej aktualizacji” u góry tej strony. Dalsze korzystanie z Usługi po każdej takiej zmianie oznacza akceptację nowych Warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków lub jakimikolwiek przyszłymi Warunkami użytkowania, nie korzystaj ani nie uzyskuj dostępu (lub nadal uzyskuj dostęp) do Usługi.

KORZYSTANIE Z NASZEJ USŁUGI:
Kto może korzystać z naszych usług. Możesz korzystać z Usługi tylko wtedy, gdy możesz zawrzeć wiążącą umowę z SearchMarquette i tylko zgodnie z niniejszą Umową i wszystkimi obowiązującymi lokalnymi, stanowymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami, zasadami i regulacjami. Niniejsza Usługa jest przeznaczona dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych, którzy ukończyli co najmniej 18 lat. Jeśli masz od 13 do 18 lat i chcesz korzystać z Usługi, możesz to zrobić tylko za zgodą i pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania weryfikacji takiej zgody i/lub nadzoru w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Jakiekolwiek inne użycie lub dostęp do Usługi przez osoby poniżej 18 roku życia jest surowo zabronione i stanowi naruszenie niniejszej Umowy. Usługa nie jest dostępna dla Użytkowników wcześniej usuniętych z Usługi przez SearchMarquette.

Szukaj Konta Marquette. Twoje konto SearchMarquette daje dostęp do usług i funkcji, które możemy ustanowić i utrzymywać od czasu do czasu i według naszego wyłącznego uznania. Możemy prowadzić różne rodzaje kont dla różnych typów Użytkowników. Jeśli otworzysz konto SearchMarquette w imieniu firmy, organizacji lub innego podmiotu, wówczas (a) „ty” obejmuje Ciebie i ten podmiot oraz (b) oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś upoważnionym przedstawicielem podmiotu z upoważnienie do związania podmiotu niniejszą Umową oraz wyrażenie zgody na niniejszą Umowę w imieniu podmiotu. Łącząc się z SearchMarquette za pomocą usługi innej firmy, dajesz nam pozwolenie na dostęp i korzystanie z Twoich informacji z tej usługi w sposób dozwolony przez tę usługę oraz na przechowywanie danych logowania do tej usługi.

Twoja odpowiedzialność za swoje konto. Nigdy nie możesz korzystać z konta innego Użytkownika bez pozwolenia. Tworząc konto, musisz podać dokładne i kompletne informacje. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za działania wykonywane na Twoim koncie i musisz dbać o bezpieczeństwo swojego hasła do konta. Zachęcamy do używania na swoim koncie „silnych” haseł (hasła zawierające kombinację wielkich i małych liter, cyfr i symboli). Musisz natychmiast powiadomić SearchMarquette o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu Twojego konta. SearchMarquette nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane nieautoryzowanym użyciem Twojego konta.

Twoje wybory dotyczące Twojego konta. Możesz kontrolować swój profil użytkownika i sposób interakcji z Usługą, zmieniając ustawienia na stronie ustawień osobistych powiązanej z kontem SearchMarquette. Podając SearchMarquette swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na używanie przez nas adresu e-mail do wysyłania powiadomień związanych z Usługami, w tym wszelkich powiadomień wymaganych przez prawo, zamiast komunikacji pocztą. Możemy również wykorzystywać Twój adres e-mail do wysyłania Ci innych wiadomości, takich jak zmiany funkcji Usługi i oferty specjalne. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości e-mail, możesz zrezygnować lub zmienić swoje preferencje na stronie ustawień osobistych powiązanej z Twoim kontem SearchMarquette. Rezygnacja może uniemożliwić otrzymywanie wiadomości e-mail dotyczących aktualizacji, ulepszeń lub ofert.

Zmiany w naszej usłudze. Możemy, bez wcześniejszego powiadomienia, zmienić Usługę; zaprzestania świadczenia Usługi lub funkcji Usługi Tobie lub ogólnie użytkownikom; lub tworzyć limity użytkowania Usługi. Możemy trwale lub czasowo zakończyć lub zawiesić dostęp do Usługi bez powiadomienia i odpowiedzialności z dowolnego powodu, w tym, jeśli według naszej wyłącznej decyzji naruszysz jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy lub bez powodu. Po rozwiązaniu umowy z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu, nadal jesteś związany niniejszą Umową.

Twoja interakcja z innymi użytkownikami. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje interakcje z innymi Użytkownikami SearchMarquette. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie mamy obowiązku, do monitorowania sporów między Tobą a innymi Użytkownikami. SearchMarquette nie ponosi odpowiedzialności za Twoje interakcje z innymi Użytkownikami, ani za jakiekolwiek działania lub zaniechania Użytkownika.

ZASADY DOTYCZĄCE USŁUGI: Zgadzasz się nie angażować się w żadne z następujących zabronionych działań: (i) kopiowanie, rozpowszechnianie lub ujawnianie jakiejkolwiek części Usługi na jakimkolwiek nośniku, w tym między innymi za pomocą zautomatyzowanego lub niezautomatyzowanego „zgarniania”; (ii) korzystanie z dowolnego zautomatyzowanego systemu, w tym bez ograniczeń „robotów”, „pająków”, „czytników offline” itp., w celu uzyskania dostępu do Usługi w sposób, który wysyła więcej wiadomości żądań do serwerów SearchMarquette, niż człowiek może rozsądnie wygenerować w przez ten sam okres czasu przy użyciu konwencjonalnej przeglądarki internetowej; (iii) przesyłanie spamu, łańcuszków lub innych niechcianych wiadomości e-mail; (iv) próby ingerencji, naruszenia integralności lub bezpieczeństwa systemu lub odszyfrowania jakichkolwiek transmisji do lub z serwerów, na których działa Usługa; (v) podejmowanie jakichkolwiek działań, które nakładają lub mogą, według naszego wyłącznego uznania, powodować nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury; (vi) przesyłanie nieprawidłowych danych, wirusów, robaków lub innych agentów oprogramowania za pośrednictwem Usługi; (vii) zbieranie lub zbieranie jakichkolwiek danych osobowych, w tym nazw kont, z Usługi; (viii) korzystanie z Usługi w celach komercyjnych; (ix) podszywanie się pod inną osobę lub w inny sposób nieprawdziwe przedstawianie swojej powiązania z osobą lub podmiotem, dokonywanie oszustw, ukrywanie lub próby ukrycia swojej tożsamości; (x) zakłócanie prawidłowego działania Serwisu; (xi) uzyskiwania dostępu do jakichkolwiek treści w Usłudze za pomocą dowolnej technologii lub środków innych niż dostarczone lub autoryzowane przez Usługę; lub (xii) omijanie środków, które możemy zastosować w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do Usługi, w tym między innymi funkcji, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek treści lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Usługi lub zawartych w niej treści.

STREAMING I WYŚWIETLANIE: Uzyskiwanie dostępu do treści audiowizualnych dostępnych w Usłudze w jakimkolwiek celu lub w jakikolwiek inny sposób niż przesyłanie strumieniowe jest wyraźnie zabronione. „Streaming” oznacza równoczesną cyfrową transmisję utworu audiowizualnego przez Internet z Usługi SearchMarquette na urządzenie Użytkownika w taki sposób, że dane są przeznaczone do przeglądania w czasie rzeczywistym i nie są przeznaczone do kopiowania, przechowywania, stałego pobierania lub redystrybuowane przez Użytkownika.

LOTERIE I KONKURSY: Od czasu do czasu możemy oferować i/lub współsponsorować konkursy, loterie, promocje i gry w Serwisie (każda „Promocja”). W zależności od charakteru Promocji, możemy opublikować całkowicie unikalny zestaw zasad Promocji lub możemy nim administrować, stosując kombinację naszych standardowych zasad Promocji („Oficjalne zasady”) i określonych dodatkowych informacji, takich jak data rozpoczęcia, data zakończenia informacje o dacie i wartości nagrody. Każda z tych czynności może podlegać szczegółowym zasadom wymienionym poniżej. Uczestnicząc w takich działaniach, podlegasz tym zasadom i zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi zasadami. W zakresie, w jakim warunki takich zasad są sprzeczne z niniejszą Umową, obowiązują warunki tych zasad.

UJAWNIENIE FTC: Twoje zaufanie do naszych bezstronnych, niezależnych rekomendacji redakcyjnych jest jednym z naszych najważniejszych atutów. Dlatego podejmujemy pewne kroki, aby zasłużyć na to zaufanie. Po pierwsze, jeśli otrzymujemy wynagrodzenie za promowanie marki lub produktu, odróżniamy ten rodzaj płatnych treści związanych z marką od naszych treści redakcyjnych za pomocą wyraźnych objaśnień „opłacane przez”, „we współpracy z”, „we współpracy z, ” lub podobne oświadczenie. Jesteśmy dumni z jakości i niezależności naszego głosu redakcyjnego, więc chociaż staramy się, aby płatne, markowe treści były jak najbardziej użyteczne, zabawne i istotne, zapewniamy również, że zawsze jest oddzielone od naszego normalnego procesu redakcyjnego. Gdy marka lub partner reklamowy sponsoruje treści redakcyjne, programy te będą oznaczone komunikatem „przyniesiony przez”, „przedstawiony przez” lub innym podobnym ujawnieniem. Po drugie, często otrzymujemy darmowe produkty od marketerów, którzy mają nadzieję, że podobają nam się one na tyle, aby powiedzieć o nich dobre rzeczy. Chociaż absolutnie doceniamy wszystkie te swag, piszemy o nich tylko wtedy, gdy naprawdę jesteśmy pod wrażeniem produktu i przedstawiamy tylko naszą prawdziwą opinię. Ta bezstronna niezależność ma zastosowanie również w okolicznościach, w których możemy wyświetlać płatne reklamy w innych miejscach Serwisu dla innych produktów sprzedawanych przez tę samą firmę. Wreszcie możemy czasami używać linków afiliacyjnych do promowania produktów sprzedawanych przez innych. Chociaż czasami otrzymujemy wynagrodzenie za te linki, nie naruszają one naszych prawdziwych zaleceń redakcyjnych.

 

INTERAKCJA Z SERWISEM I TREŚCIAMI UŻYTKOWNIKA:
Treści użytkownika. Niektóre obszary Serwisu umożliwiają Użytkownikom publikowanie treści, takich jak informacje o profilu, komentarze, pytania, recenzje, obrazy i inne treści lub informacje, w tym między innymi wkłady, które możesz wnieść do poradników dotyczących Snapguide. Wszelkie treści lub informacje, które Użytkownik przesyła, publikuje, wyświetla, łączy lub w inny sposób udostępnia w Usłudze, są określane jako „Treści użytkownika”. Nie rościmy sobie żadnych praw własności do Treści użytkownika utworzonych lub dostarczonych przez Ciebie. Treści Użytkownika, które tworzysz, pozostają Twoje; jednak udostępniając Treści Użytkownika za pośrednictwem Usługi, wyrażasz zgodę na przeglądanie, edytowanie i/lub udostępnianie Treści Użytkownika zgodnie z Twoimi ustawieniami i niniejszą Umową. SearchMarquette ma prawo (ale nie obowiązek) według własnego uznania usunąć wszelkie Treści Użytkownika udostępniane za pośrednictwem Usługi.

Jak my i inni możemy wykorzystać Twoje treści użytkownika. Publikując lub w inny sposób udostępniając Treści użytkownika w Serwisie, niniejszym wyraźnie przyznajesz i oświadczasz i gwarantujesz, że masz wszelkie prawa niezbędne do udzielenia SearchMarquette nieodpłatnej, podlegającej podlicencjonowaniu, zbywalnej, nieodwołalnej, wieczystej, niewyłącznej , ogólnoświatowa licencja na używanie, powielanie, modyfikowanie, publikowanie, wymienianie informacji dotyczących, edytowanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie, rozpowszechnianie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie i tworzenie dzieł pochodnych wszystkich takich Treści użytkownika oraz Twojego imienia i nazwiska, głosu i/lub podobizny jako zawarte w Treści użytkownika, w całości lub w części, oraz w dowolnej formie, nośniku lub technologii, znanej lub opracowanej w przyszłości, do użytku w związku z Usługą i działalnością SearchMarquette, w tym między innymi do promowania i redystrybucji części lub całości Usługi (i jej dzieł pochodnych) w dowolnych formatach medialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych. Niniejszym udzielasz również każdemu Użytkownikowi Usługi niewyłącznej licencji na dostęp do Treści Użytkownika za pośrednictwem Usługi oraz na używanie, powielanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, wyświetlanie i wykonywanie takich Treści Użytkownika w zakresie dozwolonym przez funkcjonalność Usługi i zgodnie z niniejszą Umową. Porozumienie. Zgadzasz się, że możemy udzielać sublicencji lub przypisywać dowolne z powyższych praw do Twojej Treści użytkownika dowolnemu następcy lub nabywcy SearchMarquette lub dowolnej Witryny lub dowolnemu partnerowi, marce, firmie stowarzyszonej, sponsorowi lub innemu podmiotowi, z którym SearchMarquette angażuje się we wspólny projekt lub starać się ani nie opracowuje ani nie wydaje żadnego wspólnego produktu.

TWOJE OBOWIĄZKI:
Czego nie publikować. Zgadzasz się nie publikować Treści użytkownika, które: (i) mogą stwarzać dla Ciebie, jakiejkolwiek innej osoby lub każde zwierzę; (ii) mogą stwarzać ryzyko jakiejkolwiek innej utraty lub uszkodzenia jakiejkolwiek osoby lub mienia; (iii) stara się skrzywdzić lub wykorzystać dzieci, narażając je na nieodpowiednie treści, prosząc o podanie danych osobowych lub w inny sposób; (iv) może stanowić lub przyczynić się do przestępstwa lub czynu niedozwolonego; (v) zawiera jakiekolwiek informacje lub treści, które naszym zdaniem są niezgodne z prawem, szkodliwe, obraźliwe, obraźliwe na tle rasowym lub etnicznym, zniesławiające, obsceniczne, naruszające, naruszające prawa do prywatności lub reklamy, nękające, poniżające inne osoby (publicznie lub w inny sposób), zniesławiające, grożące, bluźniercze lub w inny sposób budzące sprzeciw; (vi) zawiera jakiekolwiek informacje lub treści, które są niezgodne z prawem (w tym między innymi ujawnienie informacji wewnętrznych zgodnie z prawem papierów wartościowych lub tajemnic handlowych innej strony); (vii) zawiera jakiekolwiek informacje lub treści, których nie masz prawa udostępniać na mocy jakiegokolwiek prawa lub w ramach stosunków umownych lub powierniczych; lub (viii) zawiera jakiekolwiek informacje lub treści, o których wiesz, że są nieprawidłowe i aktualne.

Poszanowanie praw innych osób. Zgadzasz się, że jakiekolwiek Treści Użytkownika, które publikujesz, nie naruszają i nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym bez ograniczeń jakichkolwiek praw własności intelektualnej (zdefiniowanych poniżej) lub praw do prywatności. W zakresie, w jakim Treści użytkownika zawierają muzykę, niniejszym oświadczasz, że jesteś właścicielem wszystkich praw autorskich, w tym między innymi praw do wykonania, praw mechanicznych i nagrań dźwiękowych, w odniesieniu do każdego utworu muzycznego (w tym tekstu) oraz nagrania dźwiękowego zawartego w takich Treściach Użytkownika i mają uprawnienia do udzielenia licencji udzielonej poniżej.

DEFINICJA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ: Na potrzeby niniejszej Umowy „Prawa Własności Intelektualnej” oznaczają wszelkie prawa patentowe, prawa autorskie, prawa do masek, prawa osobiste, prawa do reklamy, znaki towarowe, szaty handlowe i prawa do znaków usługowych, reputację, prawa do tajemnicy handlowej i inne prawa własności intelektualnej, jakie mogą istnieć obecnie lub w przyszłości, a także wszelkie wnioski w związku z tym oraz ich rejestracje, odnowienia i rozszerzenia, zgodnie z prawem dowolnego stanu, kraju, terytorium lub innej jurysdykcji.

OŚWIADCZENIA I GWARANCJE DOTYCZĄCE TREŚCI UŻYTKOWNIKA: W związku z Twoimi Treściami Użytkownika, potwierdzasz, oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) masz pisemną zgodę każdej możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w Treści Użytkownika na użycie jej imienia i nazwiska lub podobizny w sposób przewidziany w Usłudze i niniejszej Umowie, a każda taka osoba zwolniła Cię z wszelkiej odpowiedzialności, która może powstać w związku z takim użytkowaniem; (ii) Treści użytkownika i jakiekolwiek ich użycie zgodnie z niniejszą Umową i Usługą nie będzie naruszać żadnego prawa ani żadnych praw osób trzecich, w tym między innymi żadnych praw własności intelektualnej i praw do prywatności; (iii) SearchMarquette może korzystać z praw do Treści użytkownika przyznanych na mocy niniejszej Umowy bez odpowiedzialności za uiszczenie jakichkolwiek opłat gildii, pozostałości, płatności, opłat lub tantiem należnych na mocy jakiejkolwiek umowy zbiorowej lub w inny sposób; oraz (iv) zgodnie z Twoją najlepszą wiedzą, wszystkie Twoje Treści Użytkownika i inne informacje, które nam przekazujesz, są zgodne z prawdą i dokładne.

 

TWOJE POSTĘPOWANIE; WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: SearchMarquette zastrzega sobie prawo, ale nie jest zobowiązana, do odrzucenia i/lub usunięcia wszelkich Treści Użytkownika, które zdaniem SearchMarquette, według własnego uznania, naruszają te postanowienia. Rozumiesz, że publikowanie Treści użytkownika w Usłudze nie zastępuje rejestracji jej w Urzędzie ds. Praw Autorskich USA, Writer's Guild of America lub jakiejkolwiek innej organizacji zajmującej się prawami. SearchMarquette nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści Użytkownika, które Ty lub inny Użytkownik lub osoba trzecia publikuje lub wysyła za pośrednictwem Usługi. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za Treści użytkownika i konsekwencje ich opublikowania lub opublikowania, a także zgadzasz się, że działamy wyłącznie jako bierny kanał dystrybucji i publikacji Treści użytkownika online. Rozumiesz i zgadzasz się, że możesz być narażony na Treści użytkownika, które są niedokładne, budzące zastrzeżenia, nieodpowiednie dla dzieci lub w inny sposób nieodpowiednie do Twojego celu, i zgadzasz się, że SearchMarquette nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które rzekomo poniesiesz w wyniku Użytkownika Zawartość.

POLITYKA PRAW AUTORSKICH (DMCA): Zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą praw autorskich, jeśli uważasz, że Twoja praca chroniona prawami autorskimi została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich i jest dostępna za pośrednictwem Usługi.

SearchMarquette TREŚĆ, NASZA LICENCJA I INFORMACJE ZWROTNE, KTÓRE MOŻESZ UDZIELIĆ:
Treść wyszukiwania Marquette. Z wyjątkiem Treści Użytkownika, Usługi i wszelkich materiałów w niej zawartych lub przez nią przekazywanych, w tym między innymi oprogramowania, obrazów, tekstu, grafiki, ilustracji, logo, patentów, znaków towarowych, znaków usługowych, praw autorskich, zdjęć, nagrań audio, filmów, muzyki, i Treści Użytkownika należące do innych Użytkowników („Treści SearchMarquette”) oraz wszelkie Prawa Własności Intelektualnej z nimi związane są wyłączną własnością SearchMarquette i jej licencjodawców (w tym innych Użytkowników, którzy publikują Treści Użytkownika w Serwisie). Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, żadne postanowienie niniejszej Umowy nie będzie uważane za tworzenie licencji w ramach takich Praw własności intelektualnej, a użytkownik zgadza się nie sprzedawać, licencjonować, wynajmować, modyfikować, rozpowszechniać, kopiować, reprodukować, przesyłać, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, publikować, dostosowywać, edytować lub tworzyć dzieła pochodne z dowolnej Treści SearchMarquette. Korzystanie z Treści SearchMarquette w jakimkolwiek celu, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszej Umowie, jest surowo zabronione.

Udzielenie licencji SearchMarquette. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, niniejszym otrzymujesz niewyłączną, ograniczoną, niezbywalną, swobodnie odwoływalną licencję na korzystanie z Usługi wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku i zgodnie z funkcjami Usługi. SearchMarquette zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie w Usłudze i Treści SearchMarquette (zgodnie z definicją poniżej). SearchMarquette może wypowiedzieć niniejszą licencję w dowolnym momencie z dowolnego powodu lub bez powodu.

Opinia. Możesz wybrać lub możemy zaprosić Cię do przesyłania komentarzy lub pomysłów na temat Usługi, w tym między innymi na temat ulepszania Usługi lub naszych produktów („Opinie”). Przesyłając jakąkolwiek Opinię, zgadzasz się, że Twoje ujawnienie jest nieodpłatne, nieproszone i bez ograniczeń i nie nałoży na SearchMarquette żadnych zobowiązań powierniczych lub innych, oraz że możemy swobodnie korzystać z Opinii bez dodatkowej rekompensaty dla Ciebie i/lub ujawnić Pomysł na zasadzie jawności lub w inny sposób dla kogokolwiek. Ponadto przyjmujesz do wiadomości, że akceptując Twoje zgłoszenie, SearchMarquette nie zrzeka się żadnych praw do korzystania z podobnych lub powiązanych pomysłów wcześniej znanych SearchMarquette, opracowanych przez jej pracowników lub uzyskanych ze źródeł innych niż Ty.

ZAKUPY OD SearchMarquette:
Ogólny. SearchMarquette może oferować produkty do zakupu za pośrednictwem Usługi („Produkty”). Musisz mieć ukończone 18 lat lub mieć możliwą do zweryfikowania zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na zakup jakichkolwiek Produktów od SearchMarquette. Wszystkie ceny Produktów podane są w dolarach amerykańskich i nie zawierają żadnych obowiązujących podatków lokalnych, stanowych ani federalnych. Ewentualne opłaty za wysyłkę i obsługę będą możliwe do sprawdzenia przed złożeniem zamówienia.

 

Rozbieżności cenowe. SearchMarquette współpracuje z dostawcami usług w zakresie utrzymania naszej strony internetowej. My i nasi partnerzy dążymy do pełnej dokładności w opisach i cenach produktów na stronie, jednak ze względu na charakter Internetu sporadyczne usterki lub błędy mogą powodować pojawianie się nieścisłości na stronie. SearchMarquette ma prawo do unieważnienia wszelkich zakupów, które wyświetlają niedokładną cenę. Jeśli wyświetlona cena jest wyższa niż rzeczywista cena, możesz otrzymać zwrot nadwyżki, a przedmiot zostanie wysłany we właściwej cenie. Jeśli wyświetlona cena jest niższa niż rzeczywista cena, SearchMarquette unieważni zakup i spróbuje skontaktować się z Tobą telefonicznie lub e-mailem, aby zapytać, czy chcesz, aby przedmiot był w prawidłowej cenie.

Sugerowane ceny detaliczne. SearchMarquette wyświetla sugerowane ceny detaliczne towarów oferowanych na stronie internetowej na podstawie informacji o cenach dostarczonych przez naszych dostawców. Nie składamy żadnych obietnic dotyczących wiarygodności ani dokładności takich informacji wymienionych w Usłudze.

Zapłata. Wszystkie płatności za pośrednictwem Usługi są przetwarzane przy użyciu zewnętrznego procesora. Przyjmujesz do wiadomości, że SearchMarquette nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia bezpieczeństwa lub prywatności kart kredytowych lub debetowych przez taką osobę trzecią. Zgadzasz się pokryć wszystkie opłaty poniesione przez użytkowników Twojej karty kredytowej, karty debetowej lub innej metody płatności.

Wysyłka. SearchMarquette wyśle wszystkie Produkty zakupione za pośrednictwem Usługi na adres podany w sekcji adresu wysyłki formularza zamówienia. Przesyłki będą realizowane standardową usługą naziemną, chyba że w momencie zakupu określono inaczej. Czas od zamówienia do dostawy będzie się różnić w zależności od lokalizacji. Wysyłamy tylko na adresy znajdujące się w Stanach Zjednoczonych.

Zwroty i zwroty. Aby uzyskać informacje dotyczące zwrotów i zwrotów, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów i zwrotów.

Rezygnacje. W dowolnym momencie możesz anulować subskrypcję Produktów oferowanych za pośrednictwem Usługi. Jeśli istnieje nieuregulowane zamówienie powiązane z Twoją subskrypcją, anulowanie wejdzie w życie po przetworzeniu tego zamówienia przez SearchMarquette.

Wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych. Informacje dostarczane w naszych Usługach i Produktach lub za ich pośrednictwem, w tym nasze zajęcia edukacyjne online („Zajęcia”), służą wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym i są udostępniane użytkownikowi jako narzędzia samopomocy do własnego użytku. Wszelkie dostarczone przez nas informacje nie mają na celu zastąpienia porady medycznej, prawnej lub finansowej, której może udzielić Twój lekarz, prawnik, księgowy i/lub doradca finansowy. Naszą rolą jest wspieranie i asystowanie Ci w osiąganiu Twoich celów, ale Twój sukces zależy przede wszystkim od Twojego własnego wysiłku, motywacji, zaangażowania i kontynuacji. Chociaż niektóre Zajęcia odnoszą się do celów zawodowych, nie możemy i nie gwarantujemy, że osiągniesz określony wynik biznesowy lub wzrost lub poziom dochodów, a Ty akceptujesz i rozumiesz, że wyniki różnią się w zależności od osoby. Wszelkie przedstawione zarobki, zestawienia dochodów lub przykłady są jedynie szacunkami tego, co może być dla Ciebie możliwe. Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za sukces lub niepowodzenie Twoich decyzji biznesowych, wzrost lub spadek Twoich finansów lub poziomu dochodów, ani za jakiekolwiek inne skutki, które możesz mieć w wyniku przedstawionych Ci informacji.

Zastrzeżenia dotyczące produktów. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że SearchMarquette nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia ciała, śmierć lub szkody majątkowe wynikające z jakiegokolwiek użycia lub niewłaściwego użycia jakichkolwiek Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu. Ponadto rozumiesz, że Produkty mogą zawierać materiały, które mogą być niebezpieczne w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi. Ponadto przyjmujesz do wiadomości, że Produkty mogą być nieodpowiednie do użytku przez dzieci i wyraźnie przyjmujesz wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie dostępu do jakichkolwiek Produktów osobom poniżej 18 roku życia. Niniejszym zgadzasz się nie używać Produktów do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem i przyjmujesz pełną odpowiedzialność za wszelkie działania, które podejmujesz w związku z jakimkolwiek działaniem, które jest sprzeczne z jakimkolwiek prawem, zasadą lub regulacją na jakimkolwiek terytorium.

OPROGRAMOWANIE MOBILNE: Możemy udostępnić oprogramowanie mobilne umożliwiające dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego („Oprogramowanie mobilne”). Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z takiego Oprogramowania mobilnego, zapoznaj się z naszymi Warunkami korzystania z oprogramowania mobilnego.

PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO: Dbamy o prywatność naszych Użytkowników. Rozumiesz, że korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych osobowych i danych zbiorczych zgodnie z naszą POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, a także na gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych Państwa. SearchMarquette dba o integralność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Nie możemy jednak zagwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nigdy nie będą w stanie pokonać naszych środków bezpieczeństwa lub wykorzystać Twoich danych osobowych do niewłaściwych celów. Przyjmujesz do wiadomości, że podajesz swoje dane osobowe na własne ryzyko.

ŁĄCZA STRON TRZECICH: Usługa może zawierać łącza do stron internetowych osób trzecich, reklamodawców, usług, ofert specjalnych lub innych wydarzeń lub działań, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez SearchMarquette. SearchMarquette nie popiera ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za takie witryny, informacje, materiały, produkty lub usługi osób trzecich. Jeśli uzyskujesz dostęp do witryny internetowej strony trzeciej z Usługi, robisz to na własne ryzyko i rozumiesz, że niniejsza Umowa i Polityka prywatności SearchMarquette nie mają zastosowania do korzystania z takich witryn. Wyraźnie zwalniasz SearchMarquette z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z jakiejkolwiek strony internetowej, usługi lub treści strony trzeciej. Ponadto, Twoje kontakty lub udział w promocjach reklamodawców znalezionych w Usłudze, w tym płatność i dostawa towarów, oraz wszelkie inne warunki (takie jak gwarancje) są wyłącznie między Tobą a takimi reklamodawcami. Zgadzasz się, że SearchMarquette nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody związane z kontaktami z takimi reklamodawcami.

 

ODSZKODOWANIE: Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić SearchMarquette i jej spółki zależne, agentów, licencjodawców, menedżerów i inne powiązane firmy oraz ich pracowników, wykonawców, agentów, funkcjonariuszy i dyrektorów przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami , straty, zobowiązania, koszty lub długi oraz wydatki (w tym między innymi honoraria adwokackie) wynikające z: (i) korzystania przez Ciebie z Usługi i dostępu do niej, w tym wszelkich danych lub treści przesłanych lub otrzymanych przez Ciebie; (ii) naruszenie przez Ciebie dowolnego warunku niniejszej Umowy; (iii) naruszenie przez użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi prawa do prywatności, prawa do reklamy lub praw własności intelektualnej; (iv) naruszenie przez Ciebie jakiegokolwiek obowiązującego prawa, zasady lub regulacji; (v) Twoje Treści Użytkownika lub jakiekolwiek treści przesłane za pośrednictwem Twojego konta; lub (vi) dostęp i korzystanie z Usługi przez jakąkolwiek inną osobę za pomocą unikalnej nazwy użytkownika, hasła lub innego odpowiedniego kodu bezpieczeństwa. Powyższe postanowienie dotyczące odszkodowania nie ma zastosowania do własnego zaniedbania lub celowego postępowania SearchMarquette. Wszelkie postanowienia niniejszych Warunków, które są sprzeczne z ustanowionym precedensem w New Jersey, są nieważne i nie mają zastosowania.

BEZ GWARANCJI:
ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z WITRYNY ODBYWA SIĘ CAŁKOWICIE NA WŁASNE RYZYKO. WITRYNA JEST DOSTARCZANA W STANIE „TAK JAK JEST” LUB „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. WSZELKIE WYRAŹNE I DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI SĄ WYRAŹNIE WYŁĄCZONE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, SearchMarquette ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, TERMINOWOŚCI, DOKŁADNOŚCI I WYDAJNOŚCI WITRYNY. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO STRONA INTERNETOWA ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI NA INNE USŁUGI LUB TOWARY OFEROWANE PRZEZ OSOBY TRZECIE, OTRZYMANE ZA POŚREDNICTWEM LUB REKLAMOWANE W WITRYNIE INTERNETOWEJ LUB DOSTĘPNE PRZEZ JAKIEKOLWIEK LINKI NA STRONIE. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, SearchMarquette ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI NA WIRUSY LUB INNE SZKODLIWE ELEMENTY W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI DOROZUMIANYCH. W TAKICH JURYSDYKCJACH NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH ZASTRZEŻEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE, ŻE DOTYCZĄ DOROZUMIANYCH GWARANCJI.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU SearchMarquette, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, PRZEDSTAWICIELE, DYREKTORZY, PRACOWNICY, DOSTAWCY LUB LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, KARNE, WSPÓLNE, WSPÓLNE, WSPÓLNE, WŁAŚCIWE W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, WARTOŚCI WOLNEJ, KORZYSTANIA, DANYCH LUB INNYCH STRATY NIEMATERIALNEJ, WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ USŁUGI LUB JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW. W ŻADNYM WYPADKU SearchMarquette NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA, STRATY LUB URAZY WYNIKAJĄCE Z HAKOWANIA, MASZTOWANIA LUB INNEGO NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z USŁUGI LUB KONTA LUB ZAWARTYCH W TYM INFORMACJI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, SearchMarquette NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (I) BŁĘDY, BŁĘDY LUB NIEŚCISŁOŚCI TREŚCI; (II) USZKODZENIA CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO NASZYCH USŁUG LUB PRODUKTÓW LUB KORZYSTANIA Z NICH; (III) JAKIEGOKOLWIEK NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB JAKICHKOLWIEK I WSZYSTKICH PRZECHOWYWANYCH TAM DANYCH OSOBOWYCH; (IV) JAKIEKOLWIEK PRZERWANIE LUB ZAPRZESTANIE TRANSMISJI DO LUB Z USŁUGI; (V) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DO LUB ZA POŚREDNICTWEM NASZEGO USŁUGI PRZEZ JAKĄKOLWIEK STRONĘ TRZECIE; (VI) JAKICHKOLWIEK BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W JAKIEJKOLWIEK TREŚCI LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI PRZESŁANYCH, WYSYŁANYCH E-MAILEM, PRZESYŁANYCH LUB UDOSTĘPNIANYCH W INNY SPOSÓB ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI; I/LUB (VII) TREŚCI UŻYTKOWNIKA LUB Zniesławiające, obraźliwe LUB NIELEGALNE POSTĘPOWANIE JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH. W ŻADNYM WYPADKU SearchMarquette, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, PRZEDSTAWICIELE, DYREKTORZY, PRACOWNICY, DOSTAWCY ANI LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, POSTĘPOWANIA, ZOBOWIĄZANIA, ZOBOWIĄZANIA, SZKODY, STRATY LUB KOSZTY W PRZEKROCZENIU KWOTY. NINIEJSZA CZĘŚĆ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY DOMNIEMANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEST PODSTAWOWA UMOWĄ, CZYNNIKIEM CZYNNYM, ZANIEDBANIAMI, ŚCISKĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LUB JAKIEKOLWIEK INNEJ PODSTAWY, NAWET JEŚLI SearchMarquette ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ SZKODY. POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO W OBOWIĄZUJĄCEJ JURYSDYKCJI. NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. NINIEJSZA UMOWA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA I MOGĄ MIEĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD STANU. ZASTRZEŻENIA, WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCĄ W NEW JERSEY, NIEKTÓRE POSTANOWIENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA, W TYM CZĘŚCI UPRAWNIONE DO ODSZKODOWANIA, ZRZECZENIA SIĘ DOTYCZĄCE PRODUKTU I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI. KORZYSTAJĄC Z WITRYNY, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE: (A) NINIEJSZE WARUNKI SĄ PISEMNE, ABY MIEĆ OGÓLNE ZASTOSOWANIE DO WIĘKSZOŚCI UŻYTKOWNIKÓW, A NIE W CELU ZNIEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWNIKA OD WYKONYWANIA OKREŚLONYCH PRAW; (B) ŻE DO UŻYTKOWNIKA MAJĄ ZASTOSOWANIE TYLKO TE POSTANOWIENIA, KTÓRE SĄ WYKONAWCZE NA MOCY PRAWA NEW JERSEY ORAZ (C) ŻE UŻYTKOWNIK UWAŻNIE PRZECZYTAŁ, W PEŁNI ZROZUMIAŁ I ZGADZAŁ SIĘ NA PONIŻEJ UPRAWNIONY ARBITRAŻ.

Usługa jest kontrolowana i obsługiwana z jej obiektów w Stanach Zjednoczonych. SearchMarquette nie składa żadnych oświadczeń, że Usługa jest odpowiednia lub dostępna do użytku w innych lokalizacjach. Osoby, które uzyskują dostęp do Usługi lub korzystają z niej z innych jurysdykcji, robią to z własnej woli i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji prawnych w Stanach Zjednoczonych i lokalnych, w tym między innymi przepisów dotyczących eksportu i importu. Nie możesz korzystać z Usługi, jeśli jesteś mieszkańcem kraju objętego embargiem przez Stany Zjednoczone lub jesteś osobą zagraniczną lub podmiotem zablokowanym lub odrzuconym przez rząd Stanów Zjednoczonych. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, wszystkie materiały znalezione w Serwisie są skierowane wyłącznie do osób, firm lub innych podmiotów zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych.

OGÓLNE CESJA: Niniejsza Umowa oraz wszelkie prawa i licencje udzielone na jej podstawie nie mogą być przenoszone ani cedowane przez Ciebie, ale mogą być cedowane przez SearchMarquette bez ograniczeń. Wszelkie próby przeniesienia lub cesji z naruszeniem niniejszej Umowy będą nieważne.

PRAWO WŁAŚCIWE: Użytkownik zgadza się, że: (i) Usługa będzie uznawana wyłącznie za siedzibę w Kalifornii; oraz (ii) Usługa zostanie uznana za pasywną, która nie powoduje powstania osobistej jurysdykcji nad SearchMarquette, ani szczególnej, ani ogólnej, w jurysdykcjach innych niż Kalifornia. Niniejsza Umowa podlega wewnętrznemu prawu materialnemu stanu Kalifornia, bez względu na jego zasady kolizyjne. Stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wyłączone. Zgadzasz się poddać osobistej jurysdykcji sądu stanowego znajdującego się w hrabstwie San Francisco w Kalifornii lub Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Kalifornii w przypadku wszelkich działań, w przypadku których zachowujemy prawo do ubiegania się o wydanie nakazu sądowego lub innego słusznego zadośćuczynienia w sąd właściwej jurysdykcji w celu zapobieżenia faktycznemu lub grożącemu naruszeniu, sprzeniewierzeniu lub naruszeniu naszych praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej lub praw własności, jak określono w poniższym postanowieniu dotyczącym arbitrażu.

ARBITRAŻ: W przypadku jakiegokolwiek sporu z SearchMarquette, zgadzasz się najpierw skontaktować się z nami i spróbować rozwiązać spór z nami nieformalnie. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy SearchMarquette nie będzie w stanie rozwiązać sporu, który ma z Tobą po próbie zrobienia tego przez okres sześćdziesięciu (60) dni, każdy z nas zgadza się rozwiązać wszelkie roszczenia, spory lub kontrowersje (z wyłączeniem wszelkich roszczeń SearchMarquette o nakaz sądowy lub inne słuszne zadośćuczynienie) wynikające z lub w związku z niniejszą Umową lub z nią związane lub jej naruszenie lub domniemane naruszenie (łącznie „Roszczenia”), w drodze wiążącego arbitrażu prowadzonego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe („AAA”) w miasto San Francisco w Kalifornii zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami handlowymi dla AAA, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie. Orzeczenie wydane przez arbitra obejmuje koszty arbitrażu, uzasadnione honoraria adwokackie oraz uzasadnione koszty biegłych i innych świadków, a każdy wyrok w sprawie orzeczenia wydanego przez arbitra może zostać wniesiony do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji. Nic w tej sekcji nie będzie uważane za uniemożliwiające SearchMarquette dochodzenie nakazu sądowego lub innego sprawiedliwego zadośćuczynienia w sądzie, które jest konieczne do ochrony jakichkolwiek praw własności SearchMarquette.

ZWOLNIENIE Z ROZPRAWY ZBIOROWEJ/SĄDU ZBIOROWEGO: WSZYSTKIE ROSZCZENIA MUSZĄ BYĆ WNOSZONE INDYWIDUALNIE PRZEZ STRONY, A NIE JAKO POWÓD CZY CZŁONEK ZBIOROWY W JAKIEJKOLWIEK RZECZYWISTYM POZNIE ZBIOROWYM, POZNIE ZBIOROWEJ, POWÓDZE ZBIOROWEJ PRYWATNEGO ADWOKATA LUB INNYM POSTĘPOWANIU REPREZENTUJĄCYM. NINIEJSZE ZRZECZENIE MA ZASTOSOWANIE DO ARBITRAŻU ZBIOROWEGO I JEŚLI NIE UZGODNIMY INACZEJ, ARBITER NIE MOŻE KONSOLIDOWAĆ WIĘCEJ NIŻ ROSZCZEŃ JEDNEJ OSOBY. ZGADZASZ SIĘ, ŻE ZAWIERAJĄC NINIEJSZĄ UMOWĘ, TY I SearchMarquette ZRZEKACIE SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY PRZEZ SĄDĘ PRZYSIĘGOWĄ LUB DO UDZIAŁU W POZNIE ZBIOROWEJ, POZWARZE ZBIOROWYM, POWÓZ PRYWATNEGO ADWOKATA LUB INNYM POSTĘPOWANIU REPREZENTUJĄCYM JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU.

PROCEDURY ZGŁOSZENIA:  może przekazywać powiadomienia, niezależnie od tego, czy są one wymagane przez prawo, czy też służą do celów marketingowych lub innych celach związanych z działalnością gospodarczą, za pośrednictwem powiadomienia e-mail, powiadomienia pisemnego lub papierowego lub poprzez umieszczenie takiego powiadomienia na naszej stronie internetowej, zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem.  ReclinersGuide.com zastrzega sobie prawo do określenia formy i sposobów dostarczania powiadomień naszym Użytkownikom, pod warunkiem, że możesz zrezygnować z niektórych sposobów powiadamiania opisanych w niniejszej Umowie.  nie ponosi odpowiedzialności za żadne automatyczne filtrowanie, które użytkownik lub operator sieci może zastosować do powiadomień e-mail wysyłanych na podany przez użytkownika adres e-mail.

CAŁA UMOWA/ROZDZIELNOŚĆ: Niniejsza Umowa, wraz z wszelkimi poprawkami i wszelkimi dodatkowymi umowami, które możesz zawrzeć z ReclinersGuide.com w związku z Usługą, stanowi całość umowy między Tobą i dotyczącej Usługi. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne przez sąd właściwej jurysdykcji, nieważność takiego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy, które pozostaną w pełnej mocy.


BRAK ZRZECZENIA SIĘ: Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek warunku niniejszej Umowy nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się tego warunku lub jakiegokolwiek innego warunku, a brak dochodzenia jakiegokolwiek prawa lub postanowienia wynikającego z niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

bottom of page